Mustafa Paşa mah. İbrahim ağa cad. No :3/a Aydın Apartman kat :4 Daire:4 Gebze/Kocaeli
0850 522 63 71

Kalite ve Çevre Politikamız

Profesyonel Personel Destek Hizmetleri

 • İnsan kaynakları, temizlik , tesis yönetimi ve servis hizmetleri sektöründe hizmet
  Veren yetkin bir firma olarak,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 standartlarına
  uymak ve iş ortaklarına bu konuda önder olmak.
 • İş ortaklarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek için teknolojiyi
  yakından takip etmekte olan bir firma olarak;
 • Hizmetlerimizin tüm safhalarında güvenliği, Çevre bilincini ön planda tutarak;
  İş ortaklarımızın karlılığını kalite standartlarına uyarak artırmalarını sağlamak.
 • Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmak ve
  çalışanlarının mutluluk hakkını gözetmek;
 • Şirket ile iş ortakları arasında dostluk ve kader birliğinin kurulmasını sağlamak
  ve sağlıklı iletişimin devam etmesini önemsek,
 • Süreç yaklaşımının uygulanması ve Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması,
  geliştirilmesi, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve
  etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile belirtilen amaçları gerçekleştirmek ,
 • Fonksiyonel ve süreç yaklaşımlarını kaynaştıran iş planları oluşturmak ve
  sorumluluklar koordine edilerek takım çalışması oluşturmak,
 • Takım çalışmasının yüksek verim sağlayacağını kabul etmekle birlikte ferdi
  yaratıcılığın yolunu açık tutmak,
 • Gelebilecek geliştirici önerileri değerlendirerek olumlu önerilerin yaşama
  geçirilmesini sağlamak,
 • Tüm çalışanların katılımıyla mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip;
  Her noktada sürekli iyileşmeyi temel ilkemiz olarak belirlemek ve artı değer
  getiren tüm aktivitelerde devamlı gelişimi sağlamak için takım çalışmalarını
  koordine etmek, yürütmek.
 • Faaliyetlerimizin gerektirdiği yasal mevzuatlara ve şartlara uymak,
 • Yaşadığımız deneyimlerden elde ettiğimiz verileri analiz ederek süreç ve
  sistemlerin performansını optimize etmek ve problemleri önlemek,
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin,
  diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
 • Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek,

Kalite Politikamızdır.

GENEL MÜDÜR